We zijn van start

Mei 2019 is voor mij het startmoment om onze beroepsgroep nieuw elan te brengen. Onafhankelijke financiële dienstverleners worden uitgedaagd om een netwerk te formeren en zich optimaal te profileren zonder op eigen identiteit en kwaliteiten in te leveren.

Het netwerk wordt gevormd door de beroepsgroep onafhankelijke adviseurs in verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten, die lokaal en regionaal actief zijn. In het werkgebied spreken de medewerkers van het kantoor de taal van het dorp en de regio.

Ik leg de lat hoog. Met verzekeraars, banken en landelijk georiënteerde volmachtkantoren strijden wij om de gunst van de klant. Wij, onafhankelijke adviseurs, staan het dichtst bij de klant. Deze positie moeten wij koesteren en breder uitdragen.

Een belangrijke taak voor de onafhankelijke adviseurs is het profileren van het kantoor in het werkgebied en in de klantenkring. Om dit te versterken moeten onafhankelijke adviseurs op zoek naar handvatten die in elke kantoor toepasbaar zijn, zonder dat een kantoor inlevert op eigen vrijheid en identiteit.

Mijn initiatief rust op drie uitgangsposities. 1. klantcontact , 2. MBO lokaal/regionaal en 3. onlinemarketing. Adviseurs kunnen hiervan via dit platform kennis nemen.

Ik wens een ieder mooi klantcontact!

Dirk Kooiman,
(initiatiefnemer)